Możliwość dołączenia do projektu finansowanego w ramach Klastra 5 programu Horyzont Europa (opcja „Hop On”)

Konsorcjum projektu wybranego do finansowania w rozstrzygniętym konkursie Klastra 5 - Klimat, energia, mobilność poszukuje partnera z kraju wideningowego (w tym z Polski).

Koordynatorem projektu finansowanego w ramach konkursu HORIZON-CL5-2021-D1-01-08 „Restoration of natural wetlands, peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation benefits; pathways, trade-offs and co-benefits” jest Universidad Complutense de Madrid.

Instrument „Hop On” w ramach programu Horyzont Europa umożliwienia dołączenie instytucjom z krajów wideningowych do projektu wybranego do finansowania.

Zgłoszenia należy składać do 10 listopada 2022. Dane kontaktowe do koordynatora znajdują się na portalu Funding & Tenders.

Szczegółowe informacje oraz opis projektu: dostępne są na stronie KPK i na portalu Funding & Tenders.