Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - I polsko-chiński konkurs bilateralny - zmiana procedury

W związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej NCBR wprowadziło preselekcję do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego.

Wyłącznie Ci wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą preselekcję w obu krajach będą dopuszczeni do złożenia wniosku we właściwym konkursie. 

Preselekcja zakłada przygotowanie skróconego opisu wniosku i złożenia go drogą elektroniczną na adres: chiny@ncbr.gov.pl do 5 marca 2018 r., godz. 16:00. Termin drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru 5 marca. Do drugiego etapu niezbędne będzie przygotowanie wszystkich załączników wymienionych w pierwotnym ogłoszeniu o konkursie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR