Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

NCBR - informacja dotycząca wypłat transz dofinansowania

NCBR informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie budżetowej na rok 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów) wypłaty środków w ramach dotacji celowej zostaną uruchomione po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy oraz podpisaniu w następstwie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wypłata środków dofinansowania w części środków europejskich w ramach III osi PO WER powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 11 lutego br. Oczekujące płatności zatwierdzone do dnia zamieszczenia komunikatu powinny zostać wypłacone najpóźniej do 18 lutego br. Niemniej jednak po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2019 konieczne będzie przekazanie NCBR nowych upoważnień również w zakresie środków europejskich, co może wpłynąć na konieczność chwilowego wstrzymania płatności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.