Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

Narodowe Centrum Nauki ujednoliciło część zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. 

Jednostki realizujące projekty NCN otrzymają za pośrednictwem skrzynek ePUAP lub tradycyjnej poczty pisma wyjaśniające zakres i warunki możliwych zmian. Kierownicy projektów zostaną o nich również powiadomieni mailowo.

Wprowadzanie zmian w realizacji projektów jest możliwe od 1 lutego 2018 r. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w piśmie wyjaśniającym NCN.