Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Nabór na ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 3. rundę naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach  Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Trzecia runda naboru kandydatów rozpoczyna się 10 października i potrwa do 13 listopada 2018 r., godz. 12:00.

Eksperci powinni reprezentować środowisko naukowe lub gospodarcze oraz posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie, a także wymagane uprawnienia w wybranej przez siebie dziedzinie objętej PO IR. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w bazie kandydatów, należy:

  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie https://wnioski.fnp.org.pl,
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,
  3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku oświadczenie kandydata na eksperta.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.