Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Nabór na ekspertów FNP – 16. runda

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną rundę naboru kandydatów na ekspertów, którzy będą wspierać ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, w którym FNP pełni funkcję instytucji wdrażającej.

Eksperci powinni reprezentować środowisko naukowe lub gospodarcze oraz posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie, a także wymagane uprawnienia w wybranej przez siebie dziedzinie objętej PO IR. Aby złożyć wniosek o umieszczenie w bazie kandydatów, należy:

  1. zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie https://wnioski.fnp.org.pl,
  2. wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE”,
  3. załączyć do elektronicznego formularza wniosku oświadczenie kandydata na eksperta.

Nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły. Obecna 16. runda potrwa do 24 czerwca 2019 r., godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP.