Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Nowa lista 15 krajowych inteligentnych specjalizacji obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaktualizowało listę i szczegółowy opis krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).

Nowa wersja KIS uzyskała pozytywną akceptację Komitetu Sterującego ds. KIS w dniu 29 listopada 2018 r. z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku. Wersja ta będzie miała zastosowanie w odniesieniu do konkursów w ramach PO IR ogłaszanych od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany dokonane w wyniku prac Grup Roboczych ds. KIS dotyczą:

  • utworzenia specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady (obejmująca 3 dotychczasowe specjalizacje: KIS 7 – 9), tym samym zmniejszając liczbę KIS do 15;
  • drobnych modyfikacji opisu KIS 4 Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Programu Inteligentny Rozwój.