Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Nowa platforma ERA Corona na portalu Funding and Tenders

Komisja Europejska uruchomiła platformę z informacjami dotyczącymi m.in. zmian w realizacji projektów i składaniu wniosków w programie Horyzont 2020 w związku pandemią COVID-19.

Na platformie European Research Area (ERA) Corona znajdują się aktualne terminy konkursów w programie H2020 oraz odpowiedzi na pytania o przedłużenie projektów czy opóźnienia w ich realizacji. Komisja Europejska wprowadziła uproszczone procedury przedłużania grantu o 6 miesięcy oraz dopuściła możliwość składania niekompletnych i skróconych raportów.

Na platformie zamieszczono również linki do stron o badaniach nad koronawirusem oraz inicjatyw unijnych i krajowych w tym obszarze. 

Szczegółowe informacje dostępne są na platformie ERA Corona Platform.