Nowy Podręcznik Beneficjenta Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014

Na Portalu Fundusze Europejskie opublikowano nową wersję Podręcznika Beneficjenta Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

Dzięki systemowi można m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację oraz przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu.

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).