Nowy konkurs PO WER Program Rozwoju Kompetencji

Certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców, uczestnictwo studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami – jeśli planują Państwo wprowadzenie do oferty któreś z tych działań, bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółami konkursu numer 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Program Rozwoju Kompetencji.