Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało wzór umowy o dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER jest dostępny na stronie NCBR.