Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Obowiązek przechowywania dokumentacji projektów dofinansowanych z programu regionalnego na lata 2007-2013

Beneficjenci, którzy zrealizowali/zakończyli projekt z Regionalnego Projektu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (program oficjalnie zamknięto 5 marca 2019 r.), mają obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu do dnia 5 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.