Ogłoszenie wyników w Programie Bloki 200+

NCBR poinformowało o wynikach oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania.

Wśród 6 wniosków pozytywnie ocenionych i zakwalifikowanych do podpisania umowy znalazły się 2 złożone przez Politechnikę Warszawską (Instytut Techniki Cieplnej MEiL).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.