Organizacja pracy COP PW

Organizacja pracy COP PW w związku z epidemią koronawirusa.

w związku z epidemią koronawirusa

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z pracownikami COP PW.

Zaleca się kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania, w tym przyniesienia lub odbioru dokumentów, prosimy o  wcześniejsze ustalenie terminu.

W związku z wprowadzeniem 24-godzinnej kwarantanny dokumentów przyjmowanych przez Kwesturę i Biuro Rektora wydłużeniu ulegają procedury uzyskania stosownych podpisów. Aby dotrzymać wymaganych terminów, należy przekazywać dokumenty do właściwych Działów COP z odpowiednim wyprzedzeniem.