Ostatni nabór Interreg Europa: Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło specjalny formularz  (DOCX 57 KB), za pomocą którego udziela wsparcia podmiotom z Polski w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach programu Interreg Europa.

Czwarty, ostatni nabór wniosków Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Dokumenty obowiązujące w 4. naborze zostały już opublikowane na stronie programu.

Za dystrybucję prawidłowo wypełnionych formularzy za granicą odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (osoba do kontaktu: Anna Stol, e-mail IE@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08).