PRELUDIUM 14 – zmiany w konkursie

Od 14. edycji konkursu PRELUDIUM NCN wprowadziło zmiany dotyczące wysokości kosztów pośrednich.

W konkursie PRELUDIUM 14 koszty pośrednie zostały zwiększone i nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W związku z tym podwyższono wartość górnego limitu finansowania projektów badawczych:

  • z 60 do 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • ze 120 do 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • ze 180 do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Informacja o zmianach dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach