Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Panele - zmiany w regulaminie konkursu nr 4 w ramach PO IR 4.2

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło zmiany w  regulaminie konkursu nr 4/4.2/2020 w Działaniu 4.2 PO IR.  Aktualizacja dotyczy paneli.

Umożliwiono organizację paneli w formie zdalnej lub w miejscu wskazanym przez OPI PIB (§ 8 ust. 8), doprecyzowano zasady nagrywania spotkań (§ 8 ust. 11) oraz zezwolono na zawarcie umowy o dofinansowanie w formie elektronicznej (§ 11 ust. 11). Zmiany obowiązują od 31 sierpnia 2020 r. 

Aktualny regulamin jest dostępny na stronie OPI PIB.