Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Pomoc publiczna z Funduszy UE na nowych zasadach

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do Komisji Europejskiej.

Do Komisji wpłynęły:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
  2. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z funduszy unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń na nowych, antykryzysowych zasadach:

  • fundusze UE na kapitał obrotowy,
  • wsparcie również dla firm w trudnej sytuacji,
  • wyższe limity pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.