Poradnik beneficjenta RPO WM 2014–2020 w wersji filmowej

W Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego zamieszczono Poradnik beneficjenta RPO WM 2014-2020 w formie filmów i infografik.

Materiały przedstawiają, jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM: od pomysłu, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie, aż po zakończenie okresu trwałości projektu, jakie obowiązki należy spełniać jako beneficjent środków z UE i w jakich obszarach można skorzystać z dofinansowania w obecnej perspektywie. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.