Poradnik beneficjenta dla osób zainteresowanych funduszami strukturalnymi

Poradnik beneficjenta w formie krótkich filmów przedstawia m.in.: jak realizować projekty dofinansowane z RPO WM, obszary wsparcia, rozliczanie ryczałtu w projektach EFS, system Mewa 2.0, raportowanie wskaźników i efektów za pomocą Systemu SL2014, obowiązki informacyjno-promocyjne, konstrukcja budżetu w projektach dofinansowanych z UE.

Poradnik beneficjenta dostępny jest w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.