Powstało bezpłatne narzędzie do wsparcia wnioskodawców NCBR - Asystent Projektu

Asystent Projektu pomaga rozwinąć projekt realizowany ze wsparciem ze środków krajowych od początku aż do końca. Krok po kroku asystuje przy przygotowaniu i składaniu wniosku o dofinansowanie, a także przeprowadza przez kolejne etapy prac, aż po rozliczenie projektu.

Na etapie składania wniosku Asystent Projektu pomoże skutecznie złożyć wniosek o finansowanie, podpowie, co jest wydatkiem kwalifikowalnym, w jaki sposób ująć dany koszt w budżecie i jak go uzasadnić. W trakcie realizacji projektu narzędzie wskaże, jak prawidłowo realizować projekt, dokonywać zmian w trakcie realizacji, składać wnioski o płatność, składać raporty oraz promować otrzymane finansowanie.

Także podczas składania raportu końcowego warto skorzystać z Asystenta Projektu, który podpowie, jak prawidłowo złożyć raport końcowy, wykazać wszystkie wydatki oraz skutecznie złożyć pozostałe raporty.

Poza Asystentem Projektu zachęcamy do skorzystania ze wsparcia:

  • Wirtualnych Ekspertów NCBR – dzięki stale poszerzanej bibliotece filmów z udziałem technologii wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji można się dowiedzieć, jak znaleźć ofertę finansowania swojego pomysłu, co to są listy rankingowe, jak wygląda proces oceny projektów w NCBR;
  • Asystenta Budżetowego – jest to narzędzie, które ułatwia weryfikowanie kosztów w projektach B+R
  • Asystenta Innowacji – dzięki tej aplikacji edukacyjnej można poznać najważniejsze definicje dotyczące badań i rozwoju oraz dowiedzieć się więcej o obszarach, w których można uzyskać wsparcie.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR.