Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji dokument wdrożeniowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego.

Pierwsza edycja programu, obejmująca realizację przedsięwzięć w latach 2021-2022, zawiera zbiór 38 projektów zapewniających rozwój cyfrowy w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, usługi publiczne, edukacja, ochrona powietrza, planowanie przestrzenne, rolnictwo i przemysł.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.