Projekt ENHANCERIA dofinansowany w ramach Horyzontu 2020

Konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) otrzymało środki finansowe na realizację projektu „European Universities of Technology Alliance Research and Innovation Action” (ENHANCERIA) w ramach programu Horyzont 2020. W skład ENHANCE wchodzi 7 europejskich politechnik, w tym Politechnika Warszawska.

Od lipca 2020 roku konsorcjum posiada status „Uniwersytetu Europejskiego”, przyznany w konkursie Komisji Europejskiej. 

Działania zaplanowane w ramach projektu ENHANCERIA mają wzmocnić badawczy i innowacyjny wymiar konsorcjum. Opracowany zostanie programu transformacji ENHANCE, skupiający się na roli uczelni jako instytucji inicjujących i wspierających zrównoważony rozwój. Cztery główne obszary projektu to:

  • Zrównoważony rozwój poprzez badania transdyscyplinarne;
  • Przedsiębiorczość zrównoważona i ekosystemy innowacji;
  • Rozwój zasobów ludzkich (HR);
  • Infrastruktura badawcza.

Z ramienia Politechniki Warszawskiej w projekt będą zaangażowani: prof. dr hab. Roman Morawski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ), dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii), dr inż. Piotr Bartkiewicz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) oraz mgr inż. Krzysztof Anders (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).

Projekt ENHANCERIA, z budżetem 2 mln euro (ok. 300 tys. euro na każdą uczelnię), będzie realizowany przez 3 lata i koordynowany przez Centrum Obsługi Projektów PW.