Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Projekty Programów Pracy Horyzontu Europa

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono projekty Programów Pracy (Draft Work Programmes) Horyzontu Europa na lata 2021-2022.

Dokumenty są wersjami roboczymi i nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechniania. Zostały udostępnione, ponieważ dają wczesny wgląd w nadchodzące możliwości finansowania.

Dokumenty dostępne są: w witrynie SharePoint COP, w folderze: Projekty międzynarodowe/Regulacje/Regulacje zewnętrzne/Horyzont Europa.