Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Przedłużenie naboru w konkursie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18 do dnia 24 października 2018 r. do godz. 15.00.

Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest zgłoszonymi przez wnioskodawców wątpliwościami dotyczącymi zasad współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką naukową w zakresie przekazania na rzecz przedsiębiorcy prawa do własności intelektualnej wyników badań opracowanych w trakcie realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego