Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.1.2 Rozwój MŚP - bony na doradztwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 (Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo) do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.