Przedłużenie terminu naboru wniosków w Działaniu 4.2 RPO WM

Termin zakończenia naboru wniosków w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Mazowieckiego został przedłużony o 30 dni, tj. do 2 marca 2016 r. Więcej informacji znajduje się w Portalu Funduszy Europejskich.