Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach PO PC

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Departament Projektów e-Administracji Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazał informacje dotyczące przetwarzania przekazanych danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedmiotowe informacje należy przekazać osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją projektu.

.