Przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych - warsztaty NCN

W dniach 20-21 marca 2018 r. odbędą się warsztaty dla wnioskodawców zainteresowanych konkursami NCN.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o finansowanie projektów badawczych, jak wygląda cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie, jak przygotować część merytoryczną wniosku, jak zaprojektować kosztorys, jak są oceniane wnioski w systemie peer review, jak analizować dokumenty konkursowe i wymagania formalne.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.