Przypominamy o kończących się terminach rejestracji na wydarzenia

Przypominamy, że 27 maja 2022 r. kończy się rejestracja na następujące wydarzenia:

  • Warsztaty ERC dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych, dwudniowych warsztatach mentoringowych, przygotowujących do aplikowania o granty ERC z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, organizowanych przez Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku oraz Polską Akademię Nauk.

Szkolenie przeznaczone jest dla naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC Starting i Consolidator. Podczas dwudniowego spotkania kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania koncepcji swoich projektów badawczych i skonsultowania ich z zaproszonymi mentorami.

Warsztaty odbędą się w dniach 8-9 lipca 2022 r. i będą prowadzone w języku angielskim.

Zgłoszenie na warsztaty (CV oraz 2-stronnicowy opisu projektu badawczego) należy przesłać do 27 maja 2022 r. na adres: excellence@pan.pl z dopiskiem „Warsztaty ERC – lipiec 2022”.

W treści maila należy podać informację, do którego konkursu ERC planują Państwo składać wniosek.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie PAN

  • Reforma europejskiej oceny badań naukowych: dlaczego i kiedy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w  wydarzeniu pt. Europejska reforma oceny badań: dlaczego i kiedy?, zorganizowane przez brukselskie biura Cypru, Grecji, Polski, Słowenii, Węgier i Litwy, wspierające współpracę B+R+I. Ze strony Polski organizatorem jest Biuro NCBR w Brukseli.

Spotkanie odbędzie się online we wtorek 31 maja 2022 r., godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Komisja Europejska zaprosiła organizacje finansujące badania naukowe, organizacje prowadzące badania, krajowe/regionalne organy lub agencje oceniające, stowarzyszenia podmiotów finansujących badania, wykonawców badań, naukowców, a także towarzystwa naukowe i inne organizacje  do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w koalicji na rzecz reformy oceny badań naukowych.

Podczas webinarium zarówno eksperci jak i uczestnicy będą dyskutować o potrzebie nowego podejścia do systemu oceny badań naukowych

Na spotkanie należy się zarejestrować. Termin rejestracji upływa 27 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie MEiN.