Publiczne konsultacje w ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE

W ramach przygotowań do kolejnego budżetu UE po 2020 r. od 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska przeprowadza publiczne konsultacje w kluczowych obszarach polityki. 

Obejmują one przyszłe fundusze UE w następujących obszarach: spójność, inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek, migracja, bezpieczeństwo, infrastruktura strategiczna, mobilność.

Ankieta dostępna jest na stronach KE.

Obywatele, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje opinie do 8 marca 2018 r.