Realizacja zamówień w PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat na temat realizacji zamówień w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Omówiono w nim kwestie dotyczące środków trwałych, tj. amortyzacji i leasingu oraz zlecania prac jednostkom naukowym z kategorią B.