Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Struzik

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów 7 Programu Ramowego i Horyzontu 2020

Komisja Europejska zaprasza konsorcja projektów finansowanych w ramach H2020 i 7PR do skorzystania z usług w zakresie skutecznego rozpowszechniania wyników badań i/lub zwiększenia ich potencjału eksploatacyjnego.

W ramach akcji przewidziane są 3 formy wsparcia:

  1. Portfolio Dissemination & Exploitation Strategy:
    • Module A: identifying and creating the portfolio of R&I project results,
    • Module B: helping projects from the portfolio to design and execute a portfolio dissemination plan,
    • Module C: assisting projects to improve their existing exploitation strategy;
  2. Business Plan Development;
  3. Go-to-Market Support.

Konsorcjum projektu może skorzystać z jednej, dwóch lub trzech form wsparcia. Wybór projektu i/lub grupy projektowej zależy od motywacji, zaangażowania i stopnia zaawansowania wyników.

Termin wdrożenia działań: od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz system elektronicznej rejestracji wniosków dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.