Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora

W Biuletynie PW opublikowano artykuł „Rozwój kariery młodego naukowca – od studenta do doktora”, w którym przedstawiono różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla młodych naukowców w zależności od dorobku naukowego i planów.

Artykuł dostępny jest również na stronie www.cop.pw.edu.pl w dziale Szkolenia/Materiały. Załączone diagramy podsumowują ofertę instytucji finansujących badania i odsyłają do szczegółów poszczególnych konkursów.

W dziale COP/Doradztwo dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni. Formularz pozwoli ustalić i zaproponować możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu naukowego.