Rozwój kariery naukowca – od doktora do doświadczonego naukowca

W Biuletynie PW opublikowano kolejny artykuł z cyklu „Rozwój kariery naukowca”. Tym razem prezentujemy różne ścieżki rozwoju kariery naukowej i możliwości ubiegania się o granty dla naukowców ze stopniem doktora w zależności od dorobku naukowego i planów. Artykuł dostępny jest również na stronie www.cop.pw.edu.pl w dziale Szkolenia/Materiały.

W dziale COP/Doradztwo dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu, przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu, ale nie wiedzą, gdzie szukać źródeł jego finansowania, który konkurs czy program byłby dla nich odpowiedni. Formularz pozwoli ustalić i zaproponować możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu naukowego.