Sondaż Narodowego Centrum Nauk

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. 

Do wzięcia udziału w nim zaproszeni są wszyscy naukowcy, ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN. Wyniki sondażu pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym.

Formularz będzie dostępny do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.