Spotkanie z zespołem redakcyjnym Web of Science i warsztaty dla wydawców polskich czasopism naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Clarivate Analytics i redakcją bazy Web of Science zapraszają na warsztaty doskonałości wydawniczej. 

Podczas spotkania zostanie przedstawiona kwestia czasopism naukowych w kontekście nowych zasad prowadzenia działalności naukowej. Redaktorzy polskich czasopism akademickich, indeksowanych już w Web of Science, opowiedzą także o swoich doświadczeniach i podzielą się dobrymi praktykami.

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Wymagana jest rejestracja.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.