Szkolenie „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE” oraz informacje o konkursach

Centrum Obsługi Projektów dziękuje za uczestnictwo w szkoleniu „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE”, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021.

Na stronie COP została zamieszczona zbiorcza tabela, obrazująca strukturę programu Horyzont Europa, zawierająca informacje oraz odnośniki do aktualnych oraz planowanych do ogłoszenia przez Komisję Europejską konkursów.