TEAM i TEAM-TECH zmiana dokumentacji

W dokumentacji konkursowej do programów TEAM i TEAM-TECH został zmieniony zapis dotyczący możliwości kwalifikowania wydatków na zakup niskokosztowej aparatury naukowo-badawczej

Nowy zapis dotyczy kwalifikowania kosztów przez jednostki, które nie są beneficjentami pomocy publicznej.  Jest uzupełnieniem treści ujętych w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów dla Działania 4.4 PO IR dla jednostek będących beneficjentami pomocy publicznej, który stanowi załącznik nr 9.2 do dokumentacji konkursowych.

Więcej informacji na stronach FNP.