Trwa nabór w pierwszym konkursie na wspólne projekty badawcze PW z WUM

Naukowcy Politechniki Warszawskiej, chcący realizować projekty z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, mogą składać wnioski w ramach konkursu WUM_PW INTEGRA, organizowanego wspólnie przez obie uczelnie. 

Wspólne badania mogą być realizowane w zakresie medycyny, inżynierii biomedycznej i biotechnologii, innowacyjnych technologii dla medycyny oraz diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych.

Celem wspólnych projektów badawczych jest nawiązanie nowej, trwałej współpracy pomiędzy naukowcami z uczelni, która zaowocuje kolejnymi wysokiej jakości grantami – mówi Małgorzata Woźniak, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów PW, odpowiedzialnego za przygotowanie konkursu od strony formalnej i organizację naboru.

Budżet dla PW wynosi 460 tys. zł (maks. 115 tys. zł na projekt), maks. czas realizacji wyznaczono na 24 miesiące. Wnioski ocenia wspólna komisja konkursowa, powołana wspólnie przez WUM i PW.

Nabór w pierwszej edycji konkursu trwa do 13 listopada 2023 r. Więcej informacji: na stronie COP.