Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Trwałość w projektach nieinfrastrukturalnych

Zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, Beneficjenci projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym, nie mają obowiązku składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości.

Dotyczy to Beneficjentów z:

  • Działania 1.2 – typy projektów: Bony na innowacje, Projekty badawczo-rozwojowe, Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych;
  • Poddziałania 3.1.2 – typy projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez udzielenie Bonów na doradztwo, Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw;
  • Poddziałania 3.2.2 – typy projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Beneficjenci ww. projektów mają obowiązek osiągnąć wszystkie cele realizacji projektów, w tym także wskaźniki rezultatu w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od przekazania płatności końcowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego