Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships – Polish Widening Info Day

Dnia 20 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie nt. konkursów w ramach Horyzontu 2020 związanych z upowszechnianiem doskonałości i zapewnieniem szerszego uczestnictwa w nauce - Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Komisją Europejską.

Eksperci przedstawią zasady konkursów Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships, statystki, na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosku. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele tzw. success stories z Polski, Estonii i Portugalii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie KPK PB UE.