Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER) w sprawie odstępstw od kryteriów wyboru projektów

Komitet Monitorujący PO WER przyjął uchwałę w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację projektów.

Decyzje w tym zakresie będą podejmowane indywidualnie przez Instytucję Pośredniczącą, na pisemny, uzasadniony wniosek beneficjenta.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.