Osoby do kontaktu:

dr Halina Bukowiecka

22 234 + wew. 57 71

Udostępnienie bazy informacji i dokumentów COP PW w SharePoint

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało specjalnie dla pracowników PW witrynę SharePoint z informacjami i dokumentami niedostępnymi w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej COP (ww.cop.pw.edu.pl), a ułatwiającymi przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni.

Znajdą w niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy rozstrzygające wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze ustalenia dotyczące programów PO WER, PO IR, NCN lub korespondencję z MJWPU dotyczącą działania 1.2 RPO, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP. Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego. 

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać dane takie jak do służbowego komputera (adres mailowy @pw.edu.pl i hasło do komputera).

Jest to pierwsza wersja strony. Nie wszystkie informacje zostały w niej zamieszczone, niektóre będą jeszcze uzupełniane. O wszystkich aktualizacjach będziemy informować Państwa na bieżąco.