Usługi ekspertów i zasady równościowe - projekty kolejnych wytycznych

Na portalu Funduszy Europejskich opublikowano projekty kolejnych Wytycznych dotyczących perspektywy na lata 2021-2027.

Uwagi lub propozycje zmian do: 

można zgłaszać do COP na formularzu zgłaszania uwag dostępnym na portalu do 10 sierpnia 2022 r. 

Do 5 sierpnia 2022 r. można zgłaszać jeszcze uwagi do Projektu wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027.

Dotychczas konsultacjom poddano następujące dokumenty:

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu funduszy europejskich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych COP.