Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

Uwertura 3 - konkurs NCN dla osób planujących złożyć wniosek o grant ERC (European Research Council)

Do 15 marca 2019 r. osoby planujące złożyć wniosek o grant ERC realizowany w polskiej jednostce naukowej mogą ubiegać się o dofinansowanie stażu w zagranicznym zespole naukowym realizującym własny grant ERC w ramach konkursu NCN Uwertura 3.

Taki staż wzmocni profil naukowy kandydata do grantu ERC, stworzy możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym, a tym samym pozwoli na lepsze przygotowanie własnego wniosku i skuteczniejsze występowanie o środki europejskie na realizację badań.

Konkurs organizowany jest w porozumieniu z European Research Council na podstawie programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie COP PW.