Webinar "Programy Intrerreg - możliwości pozyskania środków" już w przyszłym tygodniu

Drugie z cyklu spotkań nt. możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych w perspektywie UE 2021-2027 odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w godz. 13:00-14:30 i będzie dotyczyło programów Interreg. 

Na spotkaniu pracownicy DFS COP przedstawią informacje o poszczególnych programach oraz o możliwościach pozyskiwania środków przez uczelnię w 2023 r. zarówno w roli wnioskodawcy jak i partnera/konsorcjanta oraz o warunkach uruchomionych już naborów.

Zgłoszenia przez formularz przyjmujemy do 18 kwietnia br., do godz. 16.00.

Kolejne spotkania będą dotyczyły: 

  • Programów FERS (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) i FERC Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego) – termin zostanie podany wkrótce
  • Programów FEM (Fundusze Europejskie dla Mazowsza) i FEPW (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej) – termin zostanie podany wkrótce.

Prezentacja z poprzedniego spotkania, które dotyczyło programów FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) i FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), dostępna jest w naszym SharePoincie.