Wprowadzenie „Planu równości płci na lata 2022-2024” dla Politechniki Warszawskiej

 W dniu 16 maja 2022 r. prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW, podpisał Zarządzenie nr 34 /2022 w sprawie wprowadzenia „Planu równości płci na lata 2022-2024” dla Politechniki Warszawskiej.

Plan równości płci to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami.

Równość płci przez zmianę instytucjonalną to priorytet Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz Programu Ramowego Horyzont Europa. Przyjęcie Planu Równości Płci jest obowiązkowym kryterium kwalifikowalności dla podmiotów publicznych oraz jednostek naukowych i badawczych (publicznych i prywatnych) w programie Horyzont Europa. Jest on wymagany w przypadku konkursów z datą zamknięcia przypadającą od dnia 01.01.2022 r.

Szczegółowe informacje: dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PW.