Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Wprowadzenie rund aplikacyjnych i wydłużenie terminu trwania konkursu POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja organizująca konkurs wprowadziła rundy aplikacyjne i wydłużyła termin naboru w konkursie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009 organizowanym w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Wnioski należy składać w terminach:

  • Pierwsza runda – od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r.,
  • Druga runda – od 27 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie CPPC.