Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Wydłużenie terminu składania wniosków i zmiany w regulaminie konkursu nr 3 PO IR 4.2

OPI PIB opublikował informację o zmianach w regulaminie konkursu nr 3 w ramach Działania 4.2 PO IR dla projektów wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Termin zakończenia naboru został zmieniony na 18 października 2019 r. 

Informacja o zmianach i link do nowego regulaminu konkursu znajdują się na stronie OPI PIB.